Bedrijfstrainingen

ZA-ZEN bedrijfstrainingen maakt het mogelijk om gebruik te maken van de eeuwenoude kennis en technieken van de Japanse krijgers om een gelukkiger, gezonder en effectiever mens te kunnen zijn.

Om een goede krijger te zijn, dient men namelijk een gezond, gelukkig en effectief mens te zijn. Daarvoor hebben Japanse krijgers diverse technieken ontwikkeld en uit het Zen Boeddhisme gehaald.

Maar gezondheid, geluk en effectiviteit zijn niet alleen aan krijgers voorbehouden! Daarom maakt ZA-ZEN bedrijfstrainingen het mogelijk om gebruik te maken van de eeuwenoude kennis en vaardigheden van de Japanse krijgskunst. In combinatie met moderne psychologische kennis en creativiteit proberen we aan het geluk van mensen bij te dragen. Het opereren op het snijvlak van krijgskunst en moderne psychologie  zorgt er dus voor dat we bijzonder trainingen kunnen aanbieden.

Voor wie zijn de trainingen van ZA-ZEN? Voor iedereen die gelukkig en gezond wil zijn!

Wij hebben onze trainingen reeds gegeven aan:

– Jongeren;

– (Jeugd) Delinquenten;

– Studenten;

– Medewerkers van zorginstellingen;

-Patiënten van zorginstellingen;

– Langdurig werkelozen;

– Bedrijfsmanagers;

– Ambtenaren;

– Militairen.

ZA-ZEN trainingen kunnen dus door een ander persoon dan de trainee worden aangevraagd, bijvoorbeeld door de  Reclassering of Raad voor de Kinderbescherming, maar ook door het individu zelf. De vraag kan variëren van een behoefte tot algehele of specifieke verbetering in functioneren of het veranderen van een deficiënt sociaal/psychologisch functioneren tot een sterk punt.

Alle ZA-ZEN Trainingen hebben de volgende kenmerken:

  • Gebruik van kennis en vaardigheden uit de Japanse krijgskunst.
  • Gebruik van kennis en vaardigheden uit de wetenschappelijke psychologie.Alle trainingen worden gegeven door een actieve, gevorderde beoefenaar van Japanse krijgskunsten die minstens een HBO denk-niveau heeft. De kennis komt niet alleen uit een boekje, maar wordt door de trainer zelf ook toegepast in het dagelijks leven.
  • ZA-ZEN trainers draaien nooit zomaar een programma af! De training wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de trainees en waar mogelijk op maat gemaakt. Elke training is dus een wisselwerking tussen trainer en trainee en dus uniek!
  • ZA-ZEN trainers willen een resultaat bereiken. Het liefst een vooraf bepaald doel.
  • ZA-ZEN trainers gebruiken hun creativiteit. Als er zich een vraag vanuit uit de trainee voordoet en er is geen module voor, dan maken we die module!
  • ZA-ZEN trainers kunnen professioneel en snel rapporteren.
  • Continu bijleren, door middel van eigen reflectie en van de feedback van onze trainees. De trainingen worden dus telkens verbeterd.

ZA-ZEN biedt op dit moment de volgende trainingen aan:

Individuele Sociale Vaardigheidstraining

Individuele Agressie Regulatietraining

Groeps- Sociale vaardigheidstraining

Groeps- Agressieregulatietraining

Stoppen met roken

Teambuildings Training

Activerings Training

Empowerment Training

Burnout Preventie training

Weerbaarheidstraining

Workshop(s)

Elke training bestaat uit verschillende modules die we naar behoefte van de trainee kunnen mixen. Op aanvraag kunnen we onze modules mixen tot een training om een specifieke doelstelling te kunnen halen. Waar nodig maken we er graag een module bij. Offertes zijn gratis. We zijn niet eerder tevreden dan dat we alles hebben gedaan en het onderste uit de kan hebben gehaald!