Over ZA-ZEN

De trainingen van ZA-ZEN hebben als overeenkomst dat er gebruik wordt gemaakt van kennis, vaardigheden en inzichten uit de Japanse krijgskunst en dat ze gegeven worden door een trainer die tevens beoefenaar van de Japanse krijgskunst is. Dit heeft als voordeel dat ZA-ZEN alleen werkt met concepten en technieken die praktisch bruikbaar zijn, want voor een krijger op het slagveld geldt: als hij het niet kan gebruiken, heeft het voor hem geen zin om er mee bezig te zijn. We doen dus alleen dat, waarvan we een positief resultaat verwachten. Anders zouden we iets anders doen!

ZA-ZEN betekent zenhouding. De houding waarin men zit als men ZEN beoefent. Meer in het algemeen kan het ook slaan op de mentale houding die men heeft in het beoefenen van krijgskunst. Dit gaat dan onder andere over het zoeken naar de perfecte vorm zonder spontaniteit te verliezen. Maar ook het sturen van de mentale staat door middel van meditatie. Het besef steeds aan het leren te zijn, waar bij de ontwikkeling het doel is, zonder een eindpunt in gedachten te nemen. Een typische zenparadox is dat groei kan worden bereikt door door sommige einddoelen los te laten. Maar dat kan alleen als men eerlijk naar zichzelf is en bereid is de realiteit onder ogen te zien.

Het is het Zen Boeddhisme dat de Japanse krijgskunst zwaar heeft gevormd. Zonder Zen is volgens ons de Japanse krijgskunst niet te beoefenen.

ZA-ZEN trainingen heeft een aantal uitgangspunten waarop haar producten zijn gebaseerd:

  • Gebruik van kennis en vaardigheden uit de Japanse krijgskunst.
  • Gebruik van kennis en vaardigheden uit de wetenschappelijke psychologie.Alle trainingen worden gegeven door een actieve, gevorderde beoefenaar van Japanse krijgskunsten die minstens een HBO denk-niveau heeft. De kennis komt niet alleen uit een boekje, maar wordt door de trainer zelf ook toegepast in het dagelijks leven.
  • ZA-ZEN trainers draaien nooit zomaar een programma af! De training wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de trainees en waar mogelijk op maat gemaakt. Elke training is dus een wisselwerking tussen trainer en trainee en dus uniek!
  • ZA-ZEN trainers willen een resultaat bereiken. Het liefst een vooraf bepaald doel.
  • ZA-ZEN trainers gebruiken hun creativiteit. Als er zich een vraag vanuit uit de trainee voordoet en er is geen module voor, dan maken we die module!
  • ZA-ZEN trainers kunnen professioneel en snel rapporteren.
  • Continu bijleren, door middel van eigen reflectie en van de feedback van onze trainees. De trainingen worden dus telkens verbeterd.

ZA-ZEN wil de kennis en vaardigheden over een zo groot mogelijk publiek te verspreiden, want weinig maakt ons zo blij als het zien van gelukkige mensen.