KIUB

Krijgskunst in Uw bedrijf (KIUB)

Japanse krijgskunst voor uw medewerkers en in uw bedrijf.

Wanneer uw medewerkers uw belangrijkste vermogen en uw geheime wapen op de markt zijn.

Wat is dat?

Japanse krijgskunst is dat wat de Japanse krijgers, de samurai, vroeger moesten doen, om mentaal en fysiek in een dusdanige conditie te blijven dat ze hun werk als krijgers optimaal konden doen. Dit zijn zowel fysiek als mentale oefeningen en inzichten en gaan veel verder dan het voor de hand liggende vermogen om te vechten.

Wat heeft het met mijn bedrijf te maken?

Het hoeft geen lang betoog dat een gezonde werknemer minder verzuimt. Niet alleen zorgen fysieke klachten onder werknemers voor verzuim. Maar ook slecht mentale gezondheid van de medewerkers kan de productiviteit verlagen. En een goede gezondheid verhoogt de sfeer en de wil tot produceren. Met name voor hoger opgeleide medewerkers met een zittende functie is dit geldend. Het vele zitten is inherent ongezond en zou eigenlijk niet moeten worden gedaan. Onder hoger opgeleiden met een zittende functie zijn rug/nek-hernia’s en RSI dan ook veel voorkomende verschijnselen. Helaas is langdurig zitten haast onvermijdelijk in veel werkomgevingen.

Daarnaast geld in het algemeen dat hoger opgeleiden hun leven lang vooral zijn gestimuleerd om zich vooral intellectueel te ontwikkelen, met alle voor– en nadelen van dien. Een van de nadelen is dat men nogal eens intellectuele ontwikkeling als enige vorm van structurele mentale ontwikkeling kent. En het nogal eens voor komt dat contact met het eigen lichaam en de omgeving minder sterk wordt ontwikkeld. Intuïtie kan bijvoorbeeld negatief  daardoor worden beïnvloed. Met als gevolg een smaller inzetbare medewerker. Maar ook het om gaan met stress of zelfs  burn-out vereist inzicht in– en gevoel voor het eigen fysieke en mentale functioneren.

Het is hierom dat veel bedrijven het belang er van in inzien om hun medewerkers fysiek en mentaal gezond te houden. Het is een enorm verlies aan investering voor de bedrijven en hun medewerkers wanneer deze laatsten niet optimaal of helemaal niet meer functioneren. In andere woorden: het levert geld op om uw medewerkers gezond en blij te houden.

 

Is het aanbieden van sportmogelijkheden dan niet  al voldoende?

Nee. Hoewel sommige sporten al veel positieve invloed hebben op de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Maar sporten zijn vergeleken met Japanse krijgskunsten zeer beperkt in hun inhoud en mentale en fysieke ontwikkeling  en richten zich bovendien vaak op competitie. Wat hun mentale bruikbaarheid vermindert. Bovendien vergroot competitie de kans op het overschrijden van de fysieke grenzen en daarmee de kans op blessures en werkuitval.

Maar is de bedoeling dat mijn medewerkers aan vechtsport gaan doen?

Nee. Vechtsporten zijn, afhankelijk van hun soort, vaak nog steeds beperkt in hun reikwijdte en bovendien meestal gericht op competitie. Met meer nog: de kans op blessures en werkuitval.

Wat is dan het verschil met Japanse krijgskunst?

Krijgskunsten zijn niet gericht op wedstrijden of competities, maar op hun bruikbaarheid in het dagelijkse leven van krijgers en op het slagveld. Met name Japanse krijgskunsten stonden er om bekend dat ze het mentale en fysieke welbevinden van de beoefenaars enorm verbeterden. Mede door hun gebruik van technieken en ideeën uit het zenboeddhisme. Dit laatste zien we tegenwoordig veel terug in diverse  cursussen die door bedrijfstrainers worden aangeboden. Alsof dat in een cursusmiddag te leren is. Meestal heeft men iets gelezen en vermoedt men iets. Maar een cursus of workshop is mentaal vrijblijvend voor cursist en cursusaanbieder! En weer is het vaak weer slechts intellectueel. Het wordt dan heel makkelijk om zich in een fantasiewereld terug te trekken. Het lezen van een boekje over krijgers of zen maakt iemand nog geen specialist. Het vraagt jaren lang oefenen en begeleiding.

Een krijger kan zich een dergelijke fantasiebeleving niet veroorloven. Wanneer een krijger in een fantasiewereld leeft is hem of haar geen lang leven beschoren. Alles wat een krijger doet moet dus nuttig en bruikbaar zijn. En zijn krijgskunst dus ook. Alleen een goed functionerende mens kan een goede krijger zijn. Dat wil zeggen: iemand die gelukkig, liefhebbend en gezond is en de zaken kan zien zoals ze zijn.

Ken ik Japanse krijgskunsten al? Misschien judo, karate ju-jutsu, etc?

Waarschijnlijk niet. Helaas worden echte krijgskunsten in Nederland nog weinig beoefend.

Judo, karate en ju-jutsu zijn moderne vechtsporten, die zijn afgeleid van Japanse krijgskunsten. Meestal zijn ze gericht op competitie en hebben veel van hun oorspronkelijke inhoud verloren. Ze zijn niet gericht op het beter kunnen functioneren als mens, maar op het winnen van wedstrijden. Aikido is wat minder die kant op gegaan. Het wordt dan ook veel door hoger opgeleiden beoefend. Maar het tegenwoordige aikido heeft dan weer veel van zijn krijgerschap verloren bestaat vaak uit zaken die in een fantasiewereld thuis horen.

Wat moet ik me er dan wél bij voorstellen?

U moet denken aan terugkerende lessen die het mentale proberen te onderrichten, door gebruik te maken van het fysieke. Daardoor wordt niet alleen het lichaam ontwikkeld, maar ook blijven lichaam en geest in balans.

De fysieke oefeningen beslaan ook oefeningen die specifiek gericht zijn het ontwikkelen van een gezond lijf. Veel van deze oefeningen zijn door ons ontwikkeld met behulp van onze sportfysiotherapeut. Andere zijn eeuwen oud. Ze ontwikkelen niet alleen de grote gewrichtsspieren, zoals bij fitness, maar bijvoorbeeld ook de rompstabiliteitspieren (cruciaal voor het voorkomen van rughernia’s) , lenigheid en flexibiliteit. De loop, zit en sta-houding worden verbeterd, zodat verkeerde belastingen worden voorkomen.

Er zijn conditieoefeningen bij. Sommige bestaan uit duurtraining en andere uit intensieve intervaltraining. Dit versterkt ook weer de stofwisseling en bestendigheid tegen hitte, koude en stress.

Door bovenstaande oefeningen worden ook mentale hardheid en mentaal uithoudingsvermogen getraind en leert men zijn lijf kennen. Maar ook zachtheid en respect voor dat wat leeft. Daarnaast zijn er specifieke oefeningen die de gevoeligheid voor de energie en balans van de beoefenaar zelf vergroten. En degene of het voorwerp dat hij aan raakt.

De gevechtsoefeningen vergroten de mentale scherpheid en gevoel voor initiatief en plaats in tijd en ruimte. Het kunnen manipuleren van dit laatste is natuurlijk ook in een werksituatie enorm voordelig!

Al deze oefeningen worden opgehangen aan de kapstok van de gevechtsvoorbereiding.  Niet in een sportcontext en dus ook niet in competitie. Maar samen met partners ontdekken wat realistische mogelijkheden zijn in dat gevecht. En het voorzichtig verkennen van elkaars en eigen grenzen daar in.

Het moge duidelijk zijn dat dit  het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de mensen enorm ten goede komt. Evenals het functioneren binnen het bedrijf, als naar andere bedrijven toe! Aan deze laatste twee zaken wordt natuurlijk speciaal aandacht worden besteed.

En uiteindelijk is het beoefenen van Japanse krijgskunst niet alleen goed voor mentale en fysieke gezondheid en weerbaarheid. Ook verschaft het de beoefenaar een realistische en goede kans bij zelfverdediging.

Stelt u zich voor: uw werknemers met de mentaliteit en mogelijkheden van samurai. En dan uw commerciële competitie die dat niet heeft……

 

Kan iedereen Japanse krijgskunst beoefenen?

Ja. Iedereen van 8 tot 80 jaar. Ongeacht de fysieke conditie aan het begin. Zelfs vanuit een rolstoel. Het is niet nodig fit te beginnen, dat komt vanzelf.

Is het moeilijk?

Ja afschuwelijk moeilijk. En ook weer niet. De oefeningen zijn over het algemeen goed te doen en men kan snel vooruitgang zien in verschillende gebieden. Maar achter elke mentale berg die wordt overwonnen, ligt weer een ander uitdaging te wachten. En dat is precies wat veel hoger opgeleiden aanspreekt: De continue mogelijkheid zichzelf mentaal te verbeteren. Dat maakt krijgers tot betere mensen. Zij kiezen er steeds voor om moeilijke dingen te doen. Het is wel steeds de beloning van groei die de motivatie op gang houdt.

Maar IN mijn bedrijf?

Na een dag hard werken is het, voor een medewerker in een bedrijf, een drempel om de boodschappen te doen en dan nog te moeten reizen naar een sportlocatie. En dan weer naar huis. Het gebeurt vaak gewoon niet. En wisselende diensten zorgen er voor dat de reguliere sporttijden elders vaak onbereikbaar zijn voor uw medewerkers. En dat motiveert weer niet en brengt de continuïteit in gevaar. Wat weer niet motiveert etc.

Wanneer op, of naast de werklocatie krijgskunst kan worden beoefent zijn deze problemen verholpen. Lessen kunnen op de juiste tijden worden aangeboden. Aansluitend op wisselende diensten. Zo wordt het wel heel aantrekkelijk voor uw medewerkers.

Bovendien is er de vertrouwde omgeving van collega’s en kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van het bedrijf. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan specifieke weerbaarheids– en stressvraagstukken.

Ook kunnen hele afdeling samen gericht trainen indien gewenst.

Wie kan dit verzorgen?

ZA-ZEN, school voor krijgskunst is een goede optie. De hoofddocent van ZA-ZEN studeert al 30 jaar Japanse krijgskunst en heeft een achtergrond in organisatiepsychologie en diverse ervaring met bedrijfstrainingen individuele trainingen. We geven vaak gratis workshops om mensen te laten proeven van de mogelijkheden.

Wat wordt er van mijn bedrijf gevraagd?

Er wordt van u gevraagd een gratis workshop te bestellen. U zorgt dan voor bekendheid bij uw medewerkers en voor de locatie.

Mocht u daarna structureel Japanse krijgskunst in uw bedrijf willen, dan zal er een locatie op of naast uw bedrijf moeten worden gevonden. Verder stellen we het altijd op prijs als mensen hun verwachtingen en wensen kenbaar maken, zodat daar op kan worden ingespeeld. We kunnen gratis een offerte maken.

Neem contact met ons op, vertel uw wensen en vraag vrijblijvend naar de Mogelijkheden!

Uw gratis workshop is zo besteld.

 


INFO