Lessen volgen

Als je een les wilt volgen, kom dan langs!

 

Leerling worden van ZA-ZEN doe je door een gratis proefles te hebben meegedraaid en een gesprek met het hoofd van de school te hebben gehad. In dat gesprek geef je aan dat je leerling wilt worden en je vult het aanmeldingsformulier in. Je krijgt een hand en wordt welkom geheten en voila!

Leerling zijn van ZA-ZEN doe je door het volgende te doen:

 

Leerling zijn van ZA-ZEN

Wij nemen je aanmelding serieus en verwachten van jou hetzelfde. Je aanmelding als leerling van ZA-ZEN is voor onbepaalde tijd. Opzegging van leerlingschap kan elke maand en per maand geschieden. Maar alleen vóór dat de maand is begonnen. Dus je kunt je niet per maand x afmelden als leerling, als die maand al halverwege is. De afmelding is dan per de volgende maand. In bijzondere gevallen kan het schoolhoofd hierop een uitzondering maken, na overleg met de betrokken leerling.

Lesgeld

Het lesgeld voor een bepaalde maand dient steeds voorafgaand aan die maand te worden betaald door dat aan het schoolhoofd vóór de les te overhandigen. De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van het aantal lessen dat de leerling wil volgen. Zie de tabel met tarieven. Bij afwezigheid zonder afmelding als leerling, blijft de leerling het lesgeld verschuldigd voor de lopende maand. Meld je dus (tijdelijk) af als je een lange vakantie gaat nemen! In bijzondere gevallen kan het schoolhoofd hierop een uitzondering maken, na overleg met de betrokken leerling.

Het tijdig betalen van het lesgeld is jouw verantwoordelijkheid. Is er een probleem met het betalen van het lesgeld: neem dan zelf contact op met het schoolhoofd en leg het probleem voor, dan kan er eventueel een oplossing worden gezocht. Wacht niet tot het schoolhoofd contact op neemt met jou. Dat is niet netjes.

 

Lessen volgen

De leerling verschijnt op het laatst een kwartier vóór aanvang van de les. Bij milde ziekte wordt aangeraden de les als toeschouwer te volgen en van de gelegenheid gebruik te maken om aantekeningen te maken. Soms is ziek zijn een uitgelezen kans.

 

Ziekte of verhindering

Ben je als leerling te ziek om te komen of anderzijds verhinderd, dan is het beleefd om je af te melden. Een SMS, telefoon of e-mail volstaat. De leraar is er ook voor jou! Bovendien maken we ons anders misschien wel zorgen om je voor niets.

 

Budo Etiquette

Budo Etiquette is verschrikkelijk belangrijk. Het regelt het respectvol omgaan met elkaar. Zonder het respectvol met elkaar omgaan is budo levensgevaarlijk en krijg je zware ongelukken.

Het omkleden gebeurt in de kleedkamer en niet al half in de dojo.

De leerling betreedt de dojo zonder lawaai te maken en verstoort niet een, eventuele, in gang zijnde les.

Zijn eventuele wapens legt hij langs de rand van de mat, klaar om te gebruiken.

 

Hygiëne en uiterlijk

Je verschijnt schoon op de mat. Nagels kort en schoon. Dit is voor de veiligheid. Geen gel/wax in je haar, sterke mondgeur of stinkende voeten. Je pak stinkt niet naar zweet vóór het begin van de les.

Je draagt geen sieraden of piercings op de mat. Vieze dreads zijn niet toegestaan.

 

Groeten

Bij het betreden van de mat groet je de mat met een correcte budogroet en een luid: ‘Osu!’. Iedereen weet dan dat je er bent.

Je loopt dan langs de rand van de mat naar de kamidana, om die met een budogroet in stilte te groeten. Daarna zoek je de leraar op om die te groeten, met een budogroet. Kom je je leraar tegen, onderweg naar de kamidana, dan groet je die.

Ben je op de mat en je leraar komt de mat op, dan groet je je leraar. Je kunt altijd iedereen groeten die je wilt. Je kunt niet gauw te veel groeten; het is beleeft.

 

Als je een oefening met een medeleerling gaat doen, dan groet je eerst naar elkaar. Het verbeeldt de afspraak dat de respectvol met elkaar om gaat en elkaar helpt met het leerproces zonder elkaar onnodig te bezeren. Als de oefening klaar is, groet je nogmaals als bedankje voor het partnerschap. Geef elkaar feedback om elkaar te helpen te groeien. Als iets pijn doet, geef dat dan aan. Een ander leert daar van. Een softie is niet geweldig, maar een stoere vent met gebroken botten is gewoonweg dom.

 

Senpai/Kohai

Elke leerling die verder is en of een hogere graad heeft dan jij is voor jou een senpai. Elke leerling die minder ver is en een lagere graad heeft dan jij is een kohai. Als budoka samen leren is de senpai verplicht om de kohai zo veel mogelijk te begeleiden. Binnen de kaders van de door de leraar gestelde oefening, bepaalt de senpai de details van de uitvoering. De kohai is verplicht om de aanwijzingen van de senpai op te volgen. Dit is om het leerproces en de veiligheid te faciliteren. Als je senpai bent, dan ben je geen leraar, dus beperk je je tot de hoogst nodige aanwijzingen.