School voor Krijgskunst

ZA-ZEN is een school voor Japanse Krijgskunst.

Onze missie is het in stand houden en (door)ontwikkelen van Japanse krijgskunst en het opleiden van leerlingen in de Japanse krijgskunst tot studenten in de Japanse krijgskunst. Een traditie van meer dan 1000 jaar mag volgens ons niet verloren gaan.

 Onder krijgskunst verstaan wij de fysieke en mentale vaardigheden die nodig zijn om zo succesvol mogelijk te zijn op een slagveld. Het slagveld van het 16e eeuwse Japan is hierbij het uitgangspunt. In essentie is er voor de moderne krijger niets veranderd. Toch moderniseren we details. Juist door dat te doen houden we de traditie het meest levend. Oorspronkelijk was effectiviteit het basisprincipe in de ontwikkeling van de Japanse krijgskunst. Tot + – 1600 stierven de meeste niet effectieve vormen uit. Door exact hetzelfde te blijven doen als men 400 jaar geleden deed, zouden we het basisprincipe van effectiviteit verlaten. Daarom vragen we van leerlingen steeds opnieuw zelf het wiel uit te vinden. En zo kan het gebeuren dat je, met een partner op je rug als simulatiegewicht, een zwaardgevecht staat te doen. Alleen dan ervaar je het belang van effectief lopen en bewegen.

Maar we staan op de schouders van generaties van krijgers, die een groot deel van hun leven gaven aan de conservatie, ontwikkeling en educatie van de krijgskunst die hun was geleerd. Elke docent in de historische lijn heeft er iets van zichzelf in gestopt. En dat is te merken, zowel in techniek als in de wijze van beoefenen.

Instructor Max Sluiman in front of kamidana

Onze wijze van beoefenen is ouderwets Japans. Fysieke en mentale vaardigheden worden hierbij ontwikkeld. Volgens ons is dit voor krijgers en burgers gezond.

Om les te mogen geven op ZA-ZEN dient men zelf ook student in de krijgskunst te zijn. Zo garanderen we dat docenten in ontwikkeling zijn en scherp blijven.

Za-zen betekend ook zen-zitten. De School Voor Krijgskunst draagt deze naam omdat volgens ons de Japanse krijgskunst niet serieus is te beoefenen zonder gebruik te maken van technieken en principes uit het Zen Boeddhisme. Zonder overigens Zen Boeddhist te hoeven zijn.

Volgens het idee van Minoru Mochizuki, de leraar van mijn leraar, begrijp je de krijgskunsten pas goed, wanneer je alle facetten beoefent. Maar niet alle facetten zijn met dezelfde mentale insteek te beoefenen. Daarom hebben wij onze krijgskunst, Senjō Ryu Bu-Jutsu, opgesplitst in verschillende vakken, die elk met een andere mentale insteek worden beoefend.

Op ZA-ZEN bieden we de onderstaande vakken aan. Klik erop om te zien waar het over gaat.

Senjō Ryu Ju-Jutsu Het algemene vak waar alles samen komt en de toepassing centraal staat.
Senjō Ryu Aiki-Jutsu Met dit vak kunnen de moeilijkere, maar zeer interessante Aiki-principes worden aangeleerd.
Senjō Ryu Ken-Jutsu Het Japanse zwaardvechten.
Kano Ju-Jutsu Hiermee geven we de ideeën van Kano Jigoro vorm en ontwikkelen we gevoel voor balans.
Go Tai-Jutsu Harde lichaamstechniek. Een soort Japans kickboksen met ellebogen.

Deze combinatie van vakken is met zorg samengesteld. Elk van deze vakken is interessant op zich. Ze zijn echter compatibel en kennis en vaardigheid van het ene vak versterkt dat van het andere vak. Het geheel is zo gezegd meer dan de som der delen. Meer vakken worden bestudeerd en worden de toekomst worden gegeven.

Voor kinderen van 10 tot 15 jaar is er de Jonge Krijgers groep.