Senjō Ryu Bu-Jutsu

Bij ZA-ZEN wordt bu-jutsu (krijgskunst, 武術) beoefent volgens de School (Ryu, 流) van het Slagveld (Senjō, 戦場).

Volgens het Senjō Ryu Bu-Jutsu wordt de oude Japanse krijgskunst bestudeerd in de context waarvoor ze zijn bedoeld: het slagveld.

Hoewel de meeste moderne beoefenaren niet het voornemen hebben om het slagveld op te gaan, is de mentale insteek van het slagveld nodig om de essentie van de krijgskunst te leren begrijpen. In het geval dat dit niet gebeurt, houdt men zichzelf voor de gek en is er de kans dat er onrealistische technieken en uitgangspunten worden ontwikkeld. Daarom worden de leerlingen ook aangemoedigd het wiel steeds weer opnieuw uit te vinden. Zo wordt voorkomen dat technieken en ideeën gedachteloos worden gekopieerd, zonder hun effectiviteit voor de betrokken persoon te testen. Want de ene persoon heeft niet dezelfde mogelijkheden als de andere persoon! Vind uit wat voor jou echt werkt.

Alleen dan bewandel je het pad, budo (武道, de weg van de krijgskunst).

 

Krijgskunst volgens Senjō Ryu Bu-Jutsu is zeer divers. Verschillende aspecten moeten met verschillende mentale insteken worden beoefent. Het is eenvoudigweg niet mogelijk alles in één soort les te stoppen. Daarom zijn er de volgende verschillende vakken. Klik het vak en zie waar het over gaat.

Senjō Ryu Ju-Jutsu

Senjō Ryu Aiki-Jutsu

Senjō Ryu Ken-Jutsu

Senjō Ryu Go-Tai

Kano Ju-Jutsu

Elk vak heeft zijn eigen mentale insteek en wijze van beoefenen, maar zijn volledig compatibel en versterken elkaars werking. Begrip van het ene vak, vergroot het begrip van het nadere vak. Hoewel deze vakken prima apart zijn te beoefenen, is het totale begrip alleen mogelijk indien men iets van alle vakken begrijpt. Elk vak heeft immers zijn eigen insteek en voordelen.