Senjō Ryu Aiki-Jutsu

Aiki- Jutsu, ook wel 合気術 of aiki-jitsu genoemd.

Senjō Ryu Aiki-Jutsu behandelt het toepassen van de techniek van het neutraliseren van een aanval door middel van het aiki-principe. Volgens dit principe brengt de verdediger zijn energie in harmonie met die van de aanvaller. Daardoor kan de intentie van de aanvaller vaak worden omgebogen, of geneutraliseerd, zonder fysieke inspanning. Een groot verschil met het bekende aikido is de insteek van de beoefenaar. Waar een aikidoka vredelievendheid als uitgangspunt heeft en een aanvaller laat wegrollen, heeft het aiki-jutsu het overleven als uitgangspunt en het buiten gevecht stellen van de tegenstander. De nage, de worpen, bij het aikido, zijn in het aiki-jutsu principes, 原理, genri, waarmee een persoon kan worden gegooid, indien men hem loslaat, of buiten gevecht kan worden gesteld.

In het Senjō Ryu Aiki-Jutsu lessen ligt de nadruk in de eerste instantie op het bijbrengen van begrip voor de principes en het gevoel voor die principes.

Om het Senjō Ryu Aiki-Jutsu goed tot zijn recht te laten komen is het handig om het Senjō Ryu Ju-Jutsu te bestuderen. Men moet het harde begrijpen, om het zachte te waarderen.

Om Senjō Ryu Ju-Jutsu en Senjō Ryu Ken-Jutsu (zwaardvechten) echt goed te begrijpen dient men Senjō Ryu Aiki-Jutsu te bestuderen.